YRKESVAKSINER OG REISEVAKSINER

 

 

 

Yrkesvaksinasjon

Yrkesvaksinasjon kan forebygge og redusere sykdom hos arbeidstakere. Folkehelseinstituttet informerer om vaksiner som kan være aktuelle for ulike yrkesgrupper.

Formål

Vaksinasjon av arbeidstakere kan ha et eller flere formål:

  • Å redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere forårsaket av biologiske faktorer de kan bli eksponert for i yrkessammenheng – direkte beskyttelse
  • Å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre – indirekte beskyttelse
  • Å redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet

Alle arbeidstagere har krav på et trygt arbeidsmiljø og vaksinasjon kan være et av flere virkemidler for å oppnå dette. I noen sammenhenger kan også arbeidstaker utgjøre en smitterisiko for andre og vaksinasjon kan redusere risikoen for å spre smitte videre. Disse ulike begrunnelsene for vaksinasjon av ansatte reguleres av ulikt lovverk. I tillegg kan enkelte arbeidsplasser tilby vaksine mot sykdom det ikke nødvendigvis er noen økt risiko for smitte på jobb, men som kan påvirke sykefravær, kapasitet og beredskapsevne på arbeidsplassen.

Kapittelet videre omhandler ansvarsforholdene og vurderinger som gjelder ved vaksinasjon av arbeidstakere med en eller flere av disse begrunnelsene, oversikt over aktuelle vaksiner og utdypende tekst om vaksinasjon av helsepersonell.

Ønsker du mer informasjon om yrkesvaksinasjon?

-Se folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

 

Reisevaksinasjon

Vi kan tilby noen reisevaksiner, da vi har en del medlemsbedrifter som har mye reiser har vi stort sett de fleste på lager.

For å finne ut hvilke vaksiner du trenger  sjekk ut

-Hvilke reisevaksiner bør jeg ta? – FHI

 

 

Ta kontakt med oss på mail post@bht-mandal.no eller telefon  38 27 90 70 for hjelp eller timebestilling.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!