SEMINAR: Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte 19. september

 In Uncategorized

Om seminaret

Bedriftslege Ute Maria Walvik i BHT Mandal og Senior HR Rådgiver Elin Heesen i Azets Insight, tar et dypdykk inn i sykefraværsoppfølging, med særlig fokus på tilrettelegging og oppfølging.

Denne gangen vil vi legge særlig fokus på forebyggende tiltak, tilrettelegging på arbeidsplassen og hvor langt arbeidsgiver må forvente å måtte strekke seg. Vi vil vise den nye digitale plattformen til NAV, og snakke litt om hvordan vi mener denne bør brukes. Til slutt ser vi på hva som skjer når sykefraværet nærmer seg max dato for utbetaling av sykepenger. Hva slags muligheter har arbeidsgiver, og er oppsigelse alltid den beste løsningen?

Disse temaene dekkes:

  • Oppfølging under sykefravær
  • Tilrettelegging ved sykefravær
  • Når er nok nok?
  • Når blir sykeforholdet en personalsak?
  • Er oppsigelse eneste og beste løsning?

Praktisk informasjon

Det blir enkel servering.

Dato: 19. september 2019
Tid: 15.00-18.00.
Sted: 3. etg. Havutsikt, Gismerøyveien 89 i Mandal.

Pris: 

For kunder av Azets eller BHT Mandal: kr 700,-

For andre: kr 1.200,-

For påmelding klikk her!

 

 

Recent Posts

Leave a Comment