REHABILITERING OG OPPTRENING AV SYKEMELDTE OG ARBEIDSTAKERE SOM STÅR I FARE FOR Å BLI SYKEMELDT

 In Uncategorized

Nå starter vi opp med rehabilitering og opptrening av sykemeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldte.

Gjennom et 8-ukers forløp sammen med fysioterapeut får den sykemeldte:
• En klinisk undersøkelse og individuell vurdering hvor man ser på tiltak og muligheter pasienten har.
• Utarbeidelse av individuelt tilrettelagt treningsprogram.
• To ukentlige treninger med fysioterapeut i 8 uker.
• Tilgang til treningssenter i perioden.
• Dialog mellom pasienten, arbeidsgiver og BHT-Mandal for å finne løsninger og tilretteleggingsmuligheter slik at arbeidet kan opptas igjen så raskt som mulig.

Pris for 8 ukers rehabilitering av sykemeldte kr 3990,- per person.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon ved å kontakte fysioterapeut Tomas Friberg på e-post tjf@bht-mandal.no eller telefon 38279070

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

Som følge av koronavirus-situasjonen har BHT Mandal SA vært nødt til å utsette alle planlagte kurs, arbeidshelseundersøkelser, bedriftsbesøk etc. på ubestemt tid.  Dersom du eller din bedrift har behov for bistand kan du kontakte oss på hjemmekontor. Vi kan tilby veiledning, samtaler, møtedeltakelse og lignende via telefon eller digitalt på Skype, Teams og liknende programmer.

Du når oss på mail post@bht-mandal.no eller på telefon 38 27 90 70.

Vi holder oss løpende oppdatert på retningslinjene fra myndighetene og vil tilpasse vårt tjenestetilbud til eventuelle oppdateringer. Følg med på informasjon på vår nettside!

Vennlig hilsen Bedriftshelsetjenesten Mandal