Informasjon
Om bedriften

Om oss

Bedriftshelsetjenesten Mandal har omkring 150 medlemsbedrifter i Vest-Agder. De tilhører mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor. Vi er dessuten den bedriftshelsetjenesten i Vest-Agder som samarbeider med Norsk Landbruksrådgivning HMS.

Bedriftshelsetjenesten eies av medlemsbedriftene, og Årsmøtet er vårt øverste organ. Det består av representanter for ansatte og ledelse i medlemsbedriftene.

about-bg-01
Et naturlig sted å henvende seg

Kompetanse på arbeidsmiljø

Vår oppgave er å hjelpe bedrifter med å skape et godt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle sine ansatte. Vi bistår bedriftene med forebyggende helsearbeid – for å fremme trivsel, samt forhindre yrkedsskader og sykdom.

KARTLEGGING

Arbeidsplassbesøk,arbeidsmiljøkartlegging i grupper, ergonomisk kartlegging, risikoanalyse.

VIDERE TILTAK FRA BHT

Rådgivning, tilrettelegging av arbeidsplasser, undervisning/kurs, bistand ved nybygg/innkjøp av utstyr.

OPPFØLGING

Bedriften iverksetter tiltak eventuelt med rådgivning og bistand fra Bedriftshelsetjenesten.

Våre ansatte

Ta gjerne kontakt direkte med din kontaktperson om du ønsker det.
 • Karoline Bauer-Nilsen
  Karoline Bauer-Nilsen Sykepleier og daglig leder
 • Erik Leyre Olsen
  Erik Leyre Olsen Bedriftsfysioterapeut
 • Jorunn Hinderaker
  Jorunn Hinderaker Bedriftssykepleier

  Spesialist i bedriftssykepleie Coach

 • Astrid Faye
  Astrid Faye Bedriftssykepleier

  Psykiatrisk sykepleier

 • Ute Walvik
  Ute Walvik Bedriftslege

  Kontortid hver torsdag

 • Ragnar Flo
  Ragnar Flo Yrkeshygieniker

  Kontortid hver torsdag.

 • Gunnar Helliesen
  Gunnar Helliesen HMS-rådgiver landbruk
systematisk-analyse-mandal

Systematisk risikoanalyse

Systematisk risikoanalyse kan forebygge ulykker. Bedriftshelsetjenesten har kompetanse til å hjelpe bedrifter i gang med dette og veilede dem underveis. Vi bruker en forholdsvis enkel metode som legger stor vekt på å involvere ansatte på alle nivåer i bedriften.

Ved siden av risikoanalyser, kan det være nyttig at vi deltar på vernerunder. Et ”blikk utenfra” kan være et korrektiv – man ser seg ofte blind på ting man ser hver dag.

Utvalg og råd

I mange bedrifter er vi representert i ulike utvalg. Større bedrifter har Arbeidsmiljøutvalg (AMU) der bedriftshelsetjenesten er med. Dette er et viktig samarbeidsforum, der vi får informasjon om HMS-spørsmål i bedriften, og der vi selv kan gi faglige råd. Rapporter etter våre helsekontakter og andre kartlegginger legges også frem for AMU.

Vi sitter også i Attføringsutvalg/IA-utvalg i en del bedrifter.

1radgiving-mandal-bedriftshelsetjeneste
services-bg-03

Individuell helseundersøkelse

Hva den fysiske undersøkelsen inneholder, varierer med hva slags arbeid hver enkelt har. Det er vanlig å måle hørsel og lungefunksjon hos dem som er utsatt for støy og støv, som f.eks. i en del produksjonsbedrifter. Blodtrykk og blodkolesterol sjekker vi hos de fleste, og vi kan gjøre andre undersøkelser etter behov. Unormale funn følges opp av fastlegen, bedriftslege eller spesialist, alt etter hva som er problemet.

Det kan også komme frem ting som bør følges opp av fysioterapeut, for eksempel i form av tilrettelegging på arbeidsplassen.

Hva våre kunder sier om oss

 • Systematisk risikoanalyse kan forebygge ulykker. Bedriftshelsetjenesten har kompetanse til å hjelpe bedrifter i gang med dette og veilede dem underveis. Vi bruker en forholdsvis enkel metode som legger stor vekt på å involvere ansatte på alle nivåer i bedriften. Ved siden av risikoanalyser, kan det være nyttig at vi deltar på vernerunder. Et ”blikk utenfra” kan være et korrektiv – man ser seg ofte blind på ting man ser hver dag.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bli Medlemsbedrift

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.