” Arbeidsgiver skal i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.” (Arbeidstilsynet)
I løpet av arbeidslivet vil ca. 80% av den voksne befolkningen oppleve plager relatert til muskel- og skjelettsystemet. Det er mange årsaker til disse plagene, men uansett er det felles enighet om at det er lettere å forebygge enn å behandle. Forebygging gir også en samfunnsøkonomisk gevinst. Studier viser også fysisk aktivitet påvirker sykefraværet og reduserer forekomsten av muskel- og skjelettplager. Gevinsten kommer også i form av mer overskudd, velvære og bedre helse. Som bedrift vil man merke at humøret stiger, arbeidskapasiteten øker og sykefraværet synker. Dette er en vinn-vinn-situasjon og en lønnsom investering for bedriften og de ansatte.

BHT Mandal tilbyr Trening i bedrift. Vi har fysioterapeut med trener og instruktørutdannelse klar til å hjelpe. Med utgangspunkt i våre «Trening i bedrift pakker», skreddersyr vi en løsning tilpasset deres bedrift og aktuelle helseutfordringer i arbeidet.

Trening i bedrift, hele året:
Ukentlig trening med fysioterapeut i deres bedrift gjennom hele året med fokus på forebygging. Vi skreddersyr en pakke og treningsopplegg tilpasset deres bedrift og kartlegger arbeidstakernes behov. Treningen kan foregå på arbeidsplassen eller i treningslokaler i nærheten.

Trening i bedrift, 8 uker:
8 ukers pakke som inneholder ukentlig trening med fysioterapeut i deres bedrift med fokus på forebygging. Vi skreddersyr en pakke og treningsopplegg tilpasset deres bedrift og kartlegger arbeidstakernes behov. Treningen kan foregå på arbeidsplassen eller i treningslokaler i nærheten. Mulighet for forlengelse av pakken.

Rehabilitering i bedrift:
Trening og oppfølging av fysioterapeut for arbeidstakere i bedriften som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt. Målsetningen er å styrke arbeidstakeren slik at man kan gjenoppta sitt arbeide og forebygge nye plager. Vi har fokus på både helserelaterte plager og/eller psykososiale utfordringer. Rehabilitering i bedrift av grundig kartlegging, trening og oppfølging i gjennom en 4-ukers periode med mulighet for forlengelse.

Ta kontakt med oss for pris eller ytterligere informasjon.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!