Beregnet for : Bedrifter som har hjertestarter / Personer som har ansvar for hjertestarter i bedrift
Gjennomføring: Dette kurset består av to deler en teori del og en praktisk del. Teoridelen er en e-læringsdel som gjøres før kurset og den praktiske delen består av øving.
Varighet: e- kurs tar ca. 30 min (gjøres på forhånd) Praktisk del: ca. 3 timer
Pris:
Medlem:
Inntil 10 pers. 4900,-
Ikke medlem:
Inntil 10 pers. 7900,-

Kurs arrangert i våre lokaler, inkluderer kursbok, en plakat til arbeidsplassen og deltakerbevis til alle deltakere.
For kurs i andre lokaler enn våre ta kontakt for pris. For å holde kurs i andre lokaler stilles det krav om tilgang til prosjektor, egnet plass for undervisning og nok plass til øving.
Kursene holdes normalt innenfor våre åpningstider, men kan på forespørsel holdes på andre tidspunkt mot et tillegg i prisen, ta kontakt for mer informasjon og pris.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

Som følge av koronavirus-situasjonen har BHT Mandal SA vært nødt til å utsette alle planlagte kurs, arbeidshelseundersøkelser, bedriftsbesøk etc. på ubestemt tid.  Dersom du eller din bedrift har behov for bistand kan du kontakte oss på hjemmekontor. Vi kan tilby veiledning, samtaler, møtedeltakelse og lignende via telefon eller digitalt på Skype, Teams og liknende programmer.

Du når oss på mail post@bht-mandal.no eller på telefon 38 27 90 70.

Vi holder oss løpende oppdatert på retningslinjene fra myndighetene og vil tilpasse vårt tjenestetilbud til eventuelle oppdateringer. Følg med på informasjon på vår nettside!

Vennlig hilsen Bedriftshelsetjenesten Mandal