HMS kurs for ledere er et lovpålagt heldagskurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5. Daglig leder/arbeidsgiver har etter Arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftshelsetjenesten Mandal vil med dette tilbudet imøtekomme arbeidsgivers behov for opplæring i tråd med Arbeidstilsynets veiledning, best. nr. 588. Kurset imøtekommer kravene som er satt til slik opplæring og personlig kursbevis vil bli utstedt.

Målgruppe: Daglig leder og andre ledere med personalansvar. Kurset passer også utmerket for de som tidligere har tatt “40 timers” kurset men ønsker en oppfriskning.

Tema som blir gjennomgått:
• Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
• Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
• Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Oppfølging av sykefravær
• Forebygging av belastningslidelser

Dato for neste kurs: se fanen AKTUELT
Tid: 0900 – 1500 (lunsj ca. kl. 1130)
Sted: Konferanserom 3. etg Havutsikt, Gismerøyveien 89, 4515 Mandal

Pris: Deltakeravgift som inkluderer Arbeidsmiljøloven i lommeformat, kursperm, lunsj og kursbevis er:
For medlemmer i BHT Mandal kr: 1650,-
For ikke medlemmer kr: 3050,-

Påmelding: Send e-post til pamelding@bht-mandal.no med navn på deltaker, bedriftsnavn og informasjon om hvor faktura skal sendes.

Forfall meldt etter påmeldingsfristen,  blir fakturert, men send oss gjerne navnet på en erstatter.

 

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!