Beregnet for: Alle
Gjennomføring: Dette kurset består av to deler en teori del og en praktisk del. Teoridelen er en e-læringsdel som gjøres før kurset og den praktiske delen består av øving.
Varighet: e- kurs tar ca. 30 min (gjøres på forhånd) Praktisk del: ca. 90 min.

Pris:
Medlem: Inntil 12 pers. 1200*,-. Inntil 18 pers. (+ 30 min.) 1550*,-
Ikke medlem: Inntil 12 pers. 4200,-. Inntil 18 pers. (+ 30 min.) 5850,-

Kurs arrangert i våre lokaler, inkludert en plakat til arbeidsplassen og deltakerbevis til alle deltakere.
For kurs i andre lokaler enn våre ta kontakt for pris. For å holde kurs i andre lokaler stilles det krav om tilgang til prosjektor, egnet plass for undervisning og nok plass til øving.
Kursene holdes normalt innenfor våre åpningstider, men kan på forespørsel holdes på andre tidspunkt mot et tillegg i prisen, ta kontakt for mer informasjon og pris.

*Medlemmer betaler kun materialkostnader for kurs hvert 3. år. Dersom det er ønskelig med hyppigere kurs ta kontakt for medlemspris.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!