Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

OBS: ny dato for HMS kurs for ledere: 12/01- 2021

På grunn av den nye og uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!

Vil også benytte anledningen til å minne om de tre hoved reglene for å unngå smittespredning:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Hold avstand
  • Vask hendene ofte og grundig

Vennlig hilsen Bedriftshelsetjenesten Mandal