Kurstilbud

Alle ansatte kan ta direkte kontakt med oss hvis de har problemer/skader de tror kan ha med jobben å gjøre. Vi er særlig opptatt av forebyggende arbeid, ut i fra en tanke om at det er bedre å hindre at en skade eller sykdom oppstår, enn å reparere den etterpå.

Våre medlemsbedrifter betaler en fast kontingent pr. ansatt pr. år. Denne fastsettes av BHTs årsmøte, som består av ledere og ansatte i medlems- bedriftene.

Alle våre tjenester er inkludert i denne prisen, med unntak av laboratorieanalyser av yrkes- hygieniske målinger, verne- ombudskurs og bistand fra Bedrifts- og Personalpsykologi.

Førstehjelpskurs (HLR)

Vi oppgraderte i 2017/2018 vårt førstehjelpsutstyr og kan nå tilby «Little Anne QCPR undervisning». Little Anne QCPR gjør det mulig for instruktøren å elektronisk følge med på flere øvingsdukker samtidig og kan på denne måten se hvilke elever som trenger mer veiledning. Dette forbedrer kvaliteten på kurset og gjør det mer effektivt.

Forskning viser at god kunnskap om HLR spiller en avgjørende rolle for økt overlevelse ved hjertestans. God trening er avgjørende for å utføre kvalitetsmessig god HLR.

Vi kan ha inntil 18 deltakere pr. kurs, og de varer gjennomsnittlig ca. to og en halv time. Hovedinnholdet er hjerte-/lungeredning, altså munn-til-munn-metoden og hjertekompresjon, men

Våre sertifiserte instruktører kan også skreddersy kurs til bransjer eller spesielle risikoforhold i din virksomhet.

Priser for kurs:

Kurs arrangert i våre lokaler, inkludert en plakat til arbeidsplassen og deltakerbevis til alle deltakere.

  • For medlemsbedrift: 140,- pr pers.
  • For ikke medlem: 740,- pr pers.

For kurs i andre lokaler enn våre ta kontakt for pris. For å holde kurs i andre lokaler stilles det krav om tilgang til prosjektor, egnet plass for undervisning og nok plass til øving.

Våre kurstilbud

Førstehjelp med hjertestarter (DHLR)

Vi har ikke utstyr til å holde DHLR kurs for øyeblikket men om dette er aktuelt for din virksomhet så hør gjerne med oss.

HMS Kurs for verneombud og AMU utvalg (obligatorisk 40t)

Bedriftsinterne kurs

Vi holder skreddersydde bedriftsinterne kurs for medlemsbedrifter på forespørsel. For mer informasjon og priser ta kontakt med oss på post@bth-mandal.no

Felles kurs

Vi skal arrangere kurs i våre lokaler våren 2019

#mer informasjon kommer

HMS for ledere (lovpålagt)

HMS kurs for ledere er et lovpålagt heldagskurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5.

15. November 2018 er neste kurs.

For påmelding send mail til post@bht-mandal.no

#program og mer informasjon kommer

FSE og førstehjelp (for elektrikere)

Verneombudssamlingen 2018

  1. november 2018

For påmelding send mail til post@bht-mandal.no

 

Priser

For medlemsbedrift: 360,- (inkluderer lett servering, leie av lokaler eventuelle undervisningsmaterialer)

 

#program og mer informasjon kommer

Ledersamling

#mer informasjon kommer

Trening på arbeidsplassen

Trening i bedrift

” Arbeidsgiver skal i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.” (Arbeidstilsynet)

I løpet av arbeidslivet vil ca. 80% av den voksne befolkningen oppleve plager relatert til muskel- og skjelettsystemet. Det er mange årsaker til disse plagene, men uansett er det felles enighet om at det er lettere å forebygge enn å behandle. Forebygging gir også en samfunnsøkonomisk gevinst. Studier viser også fysisk aktivitet påvirker sykefraværet og reduserer forekomsten av muskel- og skjelettplager. Gevinsten kommer også i form av mer overskudd, velvære og bedre helse. Som bedrift vil man merke at humøret stiger, arbeidskapasiteten øker og sykefraværet synker. Dette er en vinn-vinn-situasjon og en lønnsom investering for bedriften og de ansatte.

BHT Mandal tilbyr Trening i bedrift. Vi har fysioterapeut med trener og instruktørutdannelse klar til å hjelpe. Med utgangspunkt i våre «Trening i bedrift pakker», skreddersyr vi en løsning tilpasset deres bedrift og aktuelle helseutfordringer i arbeidet.

 

Trening i bedrift, hele året:

Ukentlig trening med fysioterapeut i deres bedrift gjennom hele året med fokus på forebygging. Vi skreddersyr en pakke og treningsopplegg tilpasset deres bedrift og kartlegger arbeidstakernes behov. Treningen kan foregå på arbeidsplassen eller i treningslokaler i nærheten.

 

Trening i bedrift, 8 uker:

8 ukers pakke som inneholder ukentlig trening med fysioterapeut i deres bedrift med fokus på forebygging. Vi skreddersyr en pakke og treningsopplegg tilpasset deres bedrift og kartlegger arbeidstakernes behov. Treningen kan foregå på arbeidsplassen eller i treningslokaler i nærheten. Mulighet for forlengelse av pakken.

 

Rehabilitering i bedrift:

Trening og oppfølging av fysioterapeut for arbeidstakere i bedriften som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt. Målsetningen er å styrke arbeidstakeren slik at man kan gjenoppta sitt arbeide og forebygge nye plager. Vi har fokus på både helserelaterte plager og/eller psykososiale utfordringer. Rehabilitering i bedrift av grundig kartlegging, trening og oppfølging i gjennom en 4-ukers periode med mulighet for forlengelse.

Stressmestring

#mer informasjon kommer

Foredrag om aktuelle temaer

#mer informasjon kommer

Bli medlemsbedrift

Vi ringer deg opp

Vi har medlemsbedrifter i Agderfylkene i de fleste bransjer, både i privat og offentlig sektor.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.