28. april: Kurs- Trygg i lederrollen

 In Uncategorized

Dagens arbeidsliv bærer preg av krav, effektivitet og stadige endringsprosesser. Det er krevende for ledere å ha ansvaret med å nå bedriftens mål samt holde tritt med stadige utvikling og endringer i omgivelsene. Som leder skal du være tilstedeværende, se dine ansatte og motivere i deres daglige arbeid. Ledelse dreier seg om en prosess der en organisert gruppe blir påvirket i retning av å nå sine mål. For å lykkes som leder, må du finne din rolle og din lederstil gjennom å stå trygt i deg selv. Spørsmålene vi ønsker å gi deg svar på er “Hva skal til for at du kan bli trygg i din rolle som leder?” og “Hvilke muligheter har du?”.

 

Kursinnhold:

Øke forståelsen og kjennskap til forskjellige retninger innenfor ledelse. Kurset vil gi en innføring i et par ledelsesteorier og gi deg praktiske verktøy underveis i kurset. Det finnes ikke en fast oppskrift på ledelse, men gjennom å ta i bruk forskjellige verktøy og perspektiver fra bla. forskning kan du som leder få økt trygghet i din rolle som leder. Dette kurset gir deg innføring i praktiske og teoretiske verktøy som du som leder kan bruke i din arbeidshverdag.

Noe av det vi skal trene på:

  • Hva er dine mål som leder?
  • Hvem er du som leder?
  • Hovedtrekkene innenfor ledelse – plukk og miks
  • Praktiske øvelser som gir trygghet i hvem jeg er som leder.

Målgruppe:

Kurset passer for ledere, mellomledere, personalledere og alle andre som ønsker å kommunisere med større gjennomslagskraft.

 

Målsetting:

Deltakerne skal sitte igjen med en bredere kompetanse og forståelse om egen rolle som leder og hvordan bruke kommunikasjon i godt lederskap.

 

Dato, tidspunkt og sted:

Tirsdag 28. april 2020, kl. 8:30-15:00

Bedriftshelsetjenesten Mandal – Gismerøyveien 89 i Mandal

 

Pris:

Kr. 4.000 per person (inkludert enkel lunsj).

Som kunde av BHT Mandal, Azets eller Hammon er prisen Kr. 3.500 per person.

 

Påmelding:

Til pamelding@bht-mandal.no innen 14. april 2020 merk med navn og faktura informasjon.

Recent Posts

Leave a Comment