28. april: Kurs- Trygg i lederrollen

 In Uncategorized

Dagens arbeidsliv bærer preg av krav, effektivitet og stadige endringsprosesser. Det er krevende for ledere å ha ansvaret med å nå bedriftens mål samt holde tritt med stadige utvikling og endringer i omgivelsene. Som leder skal du være tilstedeværende, se dine ansatte og motivere i deres daglige arbeid. Ledelse dreier seg om en prosess der en organisert gruppe blir påvirket i retning av å nå sine mål. For å lykkes som leder, må du finne din rolle og din lederstil gjennom å stå trygt i deg selv. Spørsmålene vi ønsker å gi deg svar på er “Hva skal til for at du kan bli trygg i din rolle som leder?” og “Hvilke muligheter har du?”.

 

Kursinnhold:

Øke forståelsen og kjennskap til forskjellige retninger innenfor ledelse. Kurset vil gi en innføring i et par ledelsesteorier og gi deg praktiske verktøy underveis i kurset. Det finnes ikke en fast oppskrift på ledelse, men gjennom å ta i bruk forskjellige verktøy og perspektiver fra bla. forskning kan du som leder få økt trygghet i din rolle som leder. Dette kurset gir deg innføring i praktiske og teoretiske verktøy som du som leder kan bruke i din arbeidshverdag.

Noe av det vi skal trene på:

  • Hva er dine mål som leder?
  • Hvem er du som leder?
  • Hovedtrekkene innenfor ledelse – plukk og miks
  • Praktiske øvelser som gir trygghet i hvem jeg er som leder.

Målgruppe:

Kurset passer for ledere, mellomledere, personalledere og alle andre som ønsker å kommunisere med større gjennomslagskraft.

 

Målsetting:

Deltakerne skal sitte igjen med en bredere kompetanse og forståelse om egen rolle som leder og hvordan bruke kommunikasjon i godt lederskap.

 

Dato, tidspunkt og sted:

Tirsdag 28. april 2020, kl. 8:30-15:00

Bedriftshelsetjenesten Mandal – Gismerøyveien 89 i Mandal

 

Pris:

Kr. 4.000 per person (inkludert enkel lunsj).

Som kunde av BHT Mandal, Azets eller Hammon er prisen Kr. 3.500 per person.

 

Påmelding:

Til pamelding@bht-mandal.no innen 14. april 2020 merk med navn og faktura informasjon.

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

Som følge av koronavirus-situasjonen har BHT Mandal SA vært nødt til å utsette alle planlagte kurs, arbeidshelseundersøkelser, bedriftsbesøk etc. på ubestemt tid.  Dersom du eller din bedrift har behov for bistand kan du kontakte oss på hjemmekontor. Vi kan tilby veiledning, samtaler, møtedeltakelse og lignende via telefon eller digitalt på Skype, Teams og liknende programmer.

Du når oss på mail post@bht-mandal.no eller på telefon 38 27 90 70.

Vi holder oss løpende oppdatert på retningslinjene fra myndighetene og vil tilpasse vårt tjenestetilbud til eventuelle oppdateringer. Følg med på informasjon på vår nettside!

Vennlig hilsen Bedriftshelsetjenesten Mandal