12 mai: Kurs – Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt

 In Uncategorized

Arbeid består til enhver tid av trivsel og mistrivsel. Dagens arbeidsmarked bærer preg av omstillinger, høyt tempo og arbeidspress. Arbeidsmiljøloven legger vekt på arbeidsgivers styringsrett på den ene siden og arbeidsgiver omsorgsplikt ovenfor sine ansatte. Men hva innebærer det? Og hvilket handlingsrom har arbeidsgiver for å ta i bruk de to virkemidlene – rett og plikt?

 

Kursinnhold:

Kurset tar for seg føringene som ligger i arbeidsmiljøloven og vil samtidig gi deg innsikt i saksbehandlingsprinsipper som er konfliktdempende. Du vil få innsikt i hva som skiller arbeidsgivers styringsrett på den ene siden og arbeidsgivers omsorgsplikt på den andre siden. I tillegg ønsker vi å gi deg en bedre forståelse av forholdet jus på den ene siden og psykologi på den andre siden. Med en praktisk tilnærming får du verktøy for å kunne ta dette videre i din arbeidshverdag.

Noe av det vi skal trene på:

  • Forstå skillet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidsgivers omsorgsplikt
  • Kjennskap til arbeidsmiljølovens rammer for saksbehandling
  • Konkrete eksempler på motsetninger mellom jus og psykologi i tolkning av styringsrett og omsorgsplikt
  • Hvordan ta i bruk styringsrett og omsorgsplikt for å forstå og være en tydelig leder for dine ansatte

Målgruppe:

Kurset passer for ledere, mellomledere, personalledere, HR medarbeider og tillitsvalgte.

 

Målsetting:

Deltakerne skal sitte igjen med en bredere kompetanse og forståelse om forholdet mellom styringsrett og omsorgsplikt.

 

Dato, tidspunkt og sted:

Tirsdag 12. mai 2020, kl. 9:00-12:00 (halvdag)

Bedriftshelsetjenesten Mandal – Gismerøyveien 89 i Mandal

 

Pris:

Kr. 2.500 per person

Som kunde av BHT Mandal, Azets eller Hammon er prisen satt til Kr. 2.000 per person.

Påmelding:

Til pamelding@bht-mandal.no innen 05. mai 2020. Merk med navn og faktura informasjon.

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

Som følge av koronavirus-situasjonen har BHT Mandal SA vært nødt til å utsette alle planlagte kurs, arbeidshelseundersøkelser, bedriftsbesøk etc. på ubestemt tid.  Dersom du eller din bedrift har behov for bistand kan du kontakte oss på hjemmekontor. Vi kan tilby veiledning, samtaler, møtedeltakelse og lignende via telefon eller digitalt på Skype, Teams og liknende programmer.

Du når oss på mail post@bht-mandal.no eller på telefon 38 27 90 70.

Vi holder oss løpende oppdatert på retningslinjene fra myndighetene og vil tilpasse vårt tjenestetilbud til eventuelle oppdateringer. Følg med på informasjon på vår nettside!

Vennlig hilsen Bedriftshelsetjenesten Mandal