Informasjon til medlemsbedrifter om Koronavirus

 In Uncategorized

Folkehelseinstituttet skriver at vi nå er i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Det regner vi med at dere praktiserer i egen bedrift.

 

Dere som jobber ute hos privatpersoner må i tillegg tenke på å beskytte dere mot å bli smittet hos kunder. Vi vil anbefale at dere ringer til kunden på forhånd for å høre om noen i huset er syke eller i hjemmekarantene. I så fall vil vi anbefale at dere utsetter arbeidet til vedkommende er blitt frisk eller karantenen er over. Dere skal ikke jobbe der noen er i hjemmeisolering (ta eventuelt kontakt med smittevernlege i kommunen for råd).

Generelt er det mindre smittefare på utendørsjobber enn innendørs.

Det er uansett veldig viktig å følge rådene om smitteforebygging i tiden fremover!!!!

 

Viser til generelle råd og informasjon fra fhi om nytt koronavirus. Her finner man råd om hvordan man kan forebygge smitte, bl.a. håndvask, hostevaner, kontakt med andre:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Det finnes også en publikasjon rettet mot arbeidsplasser som inneholder liknende råd:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

 

 

Bedriftshelsetjenesten Mandal vurderte i startfasen av Koronavirus-situasjonen å sende ut informasjon til medlemsbedriftene, men vi så fort at det var en umulig oppgave. Informasjon og prosedyrer endrer seg fra dag til dag og i det siste også flere ganger daglig. Derfor henviser vi til tilgjengelig informasjon på www.fhi.no Her finnes egen temaside om Koronavirus med nyheter, informasjon og råd. Man kan også klikke seg videre til Veileder Koronavirus – fakta, råd og tiltak.

(direkte link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/) Denne siden har en oversikt over råd og informasjon om alt mulig rundt Koronavirus. Siden har også en søkefunksjon, dvs. det er lettere å finne fram til det man ønsker råd om.

 

Liknende informasjon finnes også på www.helsenorge.no Alle disse sidene blir løpende oppdatert.

 

Dere kan selvfølgelig kontakte oss dersom dere trenger råd i forbindelse med konkrete problemstillinger på jobb relatert til Koronavirus. Vi prøver å holde oss oppdatert og skal svare så godt vi kan.

 

Vår telefon er 38 27 90 70, nummerert er åpent i vår åpningstid: 08.00-15.30.

 

Minner også om Informasjonstelefonen på FHI: 815 55 015

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

Som følge av koronavirus-situasjonen har BHT Mandal SA vært nødt til å utsette alle planlagte kurs, arbeidshelseundersøkelser, bedriftsbesøk etc. på ubestemt tid.  Dersom du eller din bedrift har behov for bistand kan du kontakte oss på hjemmekontor. Vi kan tilby veiledning, samtaler, møtedeltakelse og lignende via telefon eller digitalt på Skype, Teams og liknende programmer.

Du når oss på mail post@bht-mandal.no eller på telefon 38 27 90 70.

Vi holder oss løpende oppdatert på retningslinjene fra myndighetene og vil tilpasse vårt tjenestetilbud til eventuelle oppdateringer. Følg med på informasjon på vår nettside!

Vennlig hilsen Bedriftshelsetjenesten Mandal