Influensavaksine

 In Uncategorized

Da har årets influensavaksine kommet!

Vi har satt opp følgende tidspunkt for dropp inn vaksinering hos oss i Gismerøyveien 89.

 

Mandag 08.11            13:00-17:00

Fredag 12.11               12:00- 17:00

mandag 15.11            07:00-11:00

 

Arbeidsgiver må maile navn på ansatte som får dette dekket av arbeidsplassen til vaksine@bht-mandal.no

Arbeidstakere som ikke får vaksinen dekket av arbeidsgiver kan betale med vipps eller kort. De må sende påmelding til samme plass. når du er påmeldt kan du komme når det passer deg  på de oppsatte datoene.

 

Pris: 

Ansatte i medlemsbedrifter: 250,-

Ikke medlemmer: 450,-

 

Vaksinering i Bedrift

Mer enn 20 ansatte, som skal få vaksineres på bedriftens regning? Da kan vi komme til dere. Ta kontakt på post@bht-mandal.no for å avtale av tidspunkt.

 

Fakta om influensa og influensavaksine

  • Influensa gir feber og smerter i hele kroppen, og i tillegg luftveissymptomer. Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong.
  • Overføring av virus skjer ved dråpe- eller kontaktsmitte.
  • Voksne er vanligvis smitteførende én dag før symptomene utvikler seg og 3-5 dager etter at de er blitt syke.
  • Influensavaksinen endres fra år til år og må derfor tas årlig for å opprettholde beskyttelse.
  • Influensavaksinen som er godkjent for voksne, inneholder kun deler av influensavirus og ikke levende virus. Den kan dermed ikke gi influensasykdom.
  • Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er lokalreaksjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet (5–20 %). Alvorlige allergiske reaksjoner er svært sjelden.
  • Vaksinen bør tas i perioden oktober til desember, før influensasesongen starter. Maksimal beskyttelse oppnås etter 1–2 uker.
  • Opp til 30 prosent av de som får influensa, har så milde symptomer at de ikke vet at de er blitt syke. Helsepersonell kan derfor smitte pasienter uten at de er klar over det. Barn, eldre, kronisk syke og immunsvekkede er særlig utsatt for influensarelaterte komplikasjoner og i verste fall død.
  • Gjennomsnittlig effekt av influensavaksine er på 60%. Det betyr at mange som er vaksinert likevel kan bli influensasyke, men mye tyder på at disse vil bli mindre syke enn om de ikke hadde vært vaksinert.

 Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Les mer om influensa og influensavaksine på Folkehelseinstituttets hjemmeside:

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2021-2022 – FHI

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!