HMS kurs for Verneombud og AMU medlemmer (40 timers kurs) Tirsdag 12. , torsdag 14. og torsdag 21. oktober 2021

 In Uncategorized

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

Grunnopplæring i arbeidsmiljø ivaretar og tilfredsstiller kravene til opplæring i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utvikle sitt eget arbeidsmiljø, samt å gi dem god kompetanse om temaene som blir gjennomgått.

Bedriftsinterne kurs

Vi holder skreddersydde bedriftsinterne kurs for medlemsbedrifter på forespørsel. For mer informasjon og priser ta kontakt med oss på post@bth-mandal.no

 

Felles kurs

BHT Mandal holder “felles kurs” i våre egne lokaler to ganger i året, ett på vårsemesteret og ett på høst semesteret. Dette kurset går over fire dager med tre fysiske samlinger og resten av tiden brukes til HMS arbeid i egen virksomhet, samt en oppgave som presenteres siste kursdag.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, AMU medlemmer, ledere og mellomledere

Dato: Vår 2021: Tirsdag 12. oktober, torsdag 14. oktober og torsdag 21. oktober

Tid: alle dager fra kl 09-15:00

Sted: Konferanserom 3. etg Havutsikt, Gismerøyveien 89, 4515 Mandal

Pris: Medlem: kr.4350,- /ikke medlem: kr.6450,- per deltaker inkludert lunsj alle dager og kursmateriell

Påmelding: Send e-post til pamelding@bht-mandal.no med navn på deltaker, bedriftsnavn og  informasjon om hvor faktura skal sendes.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift

Omfang:

3  fysiske samlinger + hjemmeoppgave

Etter kurset skal deltaker:

• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir.
• Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift

Bindende påmelding innen 02. mars 2021 

 

Covid-19

Det er trygt å komme på kurs hos oss!

Vi har tatt nødvendige forhåndsregler og forholder oss  til myndighetenes anbefalinger.

Det er et svært begrenset antall plasser, så vær rask om du vil ha plass 🙂

 

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!