HMS kurs for Verneombud og AMU medlemmer (40 timers kurs) Tirsdag 08. september, torsdag 10. september og torsdag 17. september

 In Uncategorized

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

Grunnopplæring i arbeidsmiljø ivaretar og tilfredsstiller kravene til opplæring i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utvikle sitt eget arbeidsmiljø, samt å gi dem god kompetanse om temaene som blir gjennomgått.

Bedriftsinterne kurs

Vi holder skreddersydde bedriftsinterne kurs for medlemsbedrifter på forespørsel. For mer informasjon og priser ta kontakt med oss på post@bth-mandal.no

 

Felles kurs

BHT Mandal holder “felles kurs” i våre egne lokaler to ganger i året, ett på vårsemesteret og ett på høst semesteret. Dette kurset går over fire dager med tre fysiske samlinger oh resten av tiden brukes til HMS arbeid i egen virksomhet, samt en oppgave som presenteres siste kursdag.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, AMU medlemmer, ledere og mellomledere

Dato: Høst 2020: Tirsdag 08. september, torsdag 10. september og torsdag 17. september

Tid: alle dager fra kl 09-15:00

Sted: Konferanserom 3. etg Havutsikt, Gismerøyveien 89, 4515 Mandal

Pris: Medlem: kr.4300,- /ikke medlem: kr.6400,- per deltaker inkl lunsj alle dager og kursmateriell

Påmelding: Send e-post til pamelding@bht-mandal.no med navn på deltaker, bedriftsnavn og  informasjon om hvor faktura skal sendes.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift

Omfang:

3  fysiske samlinger + hjemmeoppgave

Etter kurset skal deltaker:

• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir.
• Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift

Bindende påmelding innen 27. august 2020 

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

Som følge av koronavirus-situasjonen har BHT Mandal SA vært nødt til å utsette alle planlagte kurs, arbeidshelseundersøkelser, bedriftsbesøk etc. på ubestemt tid.  Dersom du eller din bedrift har behov for bistand kan du kontakte oss på hjemmekontor. Vi kan tilby veiledning, samtaler, møtedeltakelse og lignende via telefon eller digitalt på Skype, Teams og liknende programmer.

Du når oss på mail post@bht-mandal.no eller på telefon 38 27 90 70.

Vi holder oss løpende oppdatert på retningslinjene fra myndighetene og vil tilpasse vårt tjenestetilbud til eventuelle oppdateringer. Følg med på informasjon på vår nettside!

Vennlig hilsen Bedriftshelsetjenesten Mandal