HMS kurs for Verneombud og AMU medlemmer (40 timers kurset) 26/2, 28/2 og 7/3

 In Uncategorized

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

Også arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS opplæring (AML §3-5).
Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, AMU medlemmer, ledere og mellomledere

Dato: tirsdag 26. februar, Torsdag 28. februar og torsdag 7. mars 2019

Tid: alle dager fra kl 09-15:00

Sted: konferanserom 3. etg Havutsikt, Gismerøyveien 89, 4515 Mandal 

Pris: Medlem: kr.4200,- /ikke medlem: kr.6200,- per deltaker inkl lunsj alle dager og kursmateriell

Påmelding: Send e-post til pamelding@bht-mandal.no med navn på deltaker, bedriftsnavn og  informasjon om hvor faktura skal sendes.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift

Omfang:

3  fysiske samlinger + hjemmeoppgave

Etter kurset skal deltaker:

• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir.
• Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift

Recent Posts

Leave a Comment