HMS kurs For Verneombud og AMU medlemmer (40 timers kurset) 12/11, 14/11 og 21/11

 In Uncategorized

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

Også arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS opplæring (AML §3-5). Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer.
Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg, ledere og mellomledere

Dato: Tirsdag 12. november, torsdag 14.november og Torsdag 21. november 2019

Tid: Alle dager fra kl 09-15:00
Sted: Konferanserom 3. etg. Gismerøyveien 89, 4515 Mandal
Pris: Medlem kr.4200,-/ ikkemedlem 6200,- per deltaker inkl. lunsj alle dager og kursmateriell
Påmelding: Send e-post til pamelding@bht-mandal.no  med bedriftsnavn og navn på deltakere ig informasjon om hvor faktura skal sendes.

Bindende påmelding innen: 1. november

Følgende emner blir blant annet gjennomgått:

• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift

Omfang:

3 fysiske samlinger samt en hjemmeoppgaver

Etter kurset skal deltaker:
• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir.
• Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift

 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurset.

Vel møtt!

 

Recent Posts

Leave a Comment