Utsatt på grunn av nye retningslinjer – HMS Kurs for Ledere 12/01-21

 In Uncategorized

Daglig leder/arbeidsgiver har etter Arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftshelsetjenesten Mandal vil med dette tilbudet imøtekomme arbeidsgivers behov for opplæring i tråd med Arbeidstilsynets veiledning, best. nr. 588. Kurset imøtekommer kravene som er satt til slik opplæring og personlig kursbevis vil bli utstedt.

Målgruppe: Daglig leder, mellomledere og andre ledere med personalansvar.

Dato: Tirsdag 12. januar 2021
Tid: Klokken 0900 – 1500 (lunsj ca. kl. 11.30)
Sted: Konferanserom 3. etg. Gismerøyveien 89, 4515 Mandal (Havutsikt)
Pris: Medlem hos BHT Mandal 1590,- / ikke medlem BHT Mandal 2590,-

Påmelding: sendes til pamelding@bht-mandal.no
Husk å angi HMS-kurs for ledere i tittelfeltet, og navn på deltakere, navn på virksomhet og informasjon om hvor faktura skal sendes, i mailen.

Bindende påmelding innen: 03. november 2020

Deltakeravgift inkludere Arbeidsmiljøloven i lommeformat, kursperm, lunsj og kursbevis.
Forfall meldt etter påmeldingsfristen blir fakturert, men send oss gjerne navnet på en erstatter.

Tema som blir gjennomgått:

• Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
• Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
• Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Oppfølging av sykefravær
• Forebygging av belastningslidelser

 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurset.

Vel møtt!

Recent Posts

Leave a Comment

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!