En del av tilbudet fra Bedriftshelsetjenesten Mandal er periodiske helsekontakter, som er en kombinasjon av en arbeidsmiljøkartlegging og en målrettet helseundersøkelse.

Arbeidsmiljøkartleggingen gjør vi som oftest i form av en idédugnad, der de ansatte samles i grupper på 7-10 personer, alt etter bedriftens eller avdelingens størrelse, og hva som er praktisk.

 

Gruppene diskuterer:

 • Hva er bra på arbeidsplassen?
 • Hva bør forbedres?
 • Hvordan kan ting forbedres?
 • Prioritering av forbedringstiltak.


Alle deltar og får mulighet til å si sin mening. Gruppen enes om noen få (ca. 3) forbedringsforslag og prioriterer disse. Forslagene kan danne grunnlag for en handlingsplan.

De ansatte må få informasjon om idédugnaden en tid i forveien, slik at de får tenke gjennom hva de vil ta opp. En kan eventuelt bruke en ”sjekkliste”, som kan være en hjelp til å få ideer.

Bedriftshelsetjenestens rolle er å være gruppens ordstyrer og referent. Vi lager en oppsummering som gjerne rapporteres til leder og verneombud i første omgang. Vi anbefaler også at rapporten diskuteres i møte med de ansatte, gjerne med Bedriftshelsetjenesten til stede. Videre oppfølging, og gjennomføring av tiltak, er naturligvis bedriftens ansvar, men vi i Bedriftshelsetjenesten gir gjerne råd!  


Sjekkliste til idédugnad:

Fysisk arbeidsmiljø.

 • Lokaler, ventilasjon, temperatur mv.
 • Lys.
 • Støy og forstyrrelser.
 • Orden, renhold og vedlikehold.
 • Personlig verneutstyr.

Ergonomiske forhold.

 • Utforming av maskiner, møbler og annet utstyr.
 • Arbeidsstillinger og –bevegelser, høyde på arbeidsbord og maskiner.
 • Variasjon i arbeidet.
 • Hjelpemidler, for eksempel til løft.

Organisatoriske og mellommenneskelige forhold.

 • Samarbeid med kolleger og ledelse.
 • Informasjon og kommunikasjon.
 • Tilbakemelding på eget arbeid (”ris og ros”).
 • Opplæring og kurs.
 • Arbeidsoppgaver.
 • Tilrettelegging av arbeidet.
 • Konflikter.
 • Arbeidsmengde.
 • Trivsel.

Annet.

 

Kontakt oss

Adresse:

Bedriftshelsetjenesten Mandal
Mikkelsmyrveien 4
4515 Mandal

Tlf:   38 27 90 70 
Fax: 38 26 53 60

kontoret 2
Vårt kontor

kart 300

Se større kart her >>

Finn din kontaktperson her >>


Del denne siden Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace
Artikkelvisninger
28710


bunn grafikk

Web © Salit