Transport og logistikk.

BHT Mandal har flere virksomheter innen transport og logistikk i vår region som medlemmer.

Vi dekker alle de tjenestene en godkjent bedriftshelsetjeneste skal tilby, etter lov om bedriftshelsetjeneste. og krav fra arbeidstilsynet.

Eksempler:

  • Kunnskapsbaserte råd om forebygging av helseplager og yrkessykdom
  • Informasjon om kosthold, fysisk aktivitet og søvn
  • Helseattester ved fornyelse av førerkort
  • Bistand til forebygging av sykefravær og oppfølging av langtidssykemeldte
  • Individuell og kollektiv oppfølging etter traumatiske hendelser, som for eksempel ved trafikkulykker
  • Kartlegging, vurdering og rådgivning om arbeidsmiljøforhold som ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø
  • Bistand ved gjennomgang av internkontrollsystem
  • Arbeidshelseundersøkelse (AHU) av ansatte. Den inneholder måling av blodtrykk, hørsel og lungefunksjon, og en samtale om arbeid og helse
  • Alle ansatte i våre medlemsbedrifter kan ta direkte kontakt med oss ved arbeidsrelaterte plager eller spørsmål. Vi har selvsagt taushetsplikt!
  • Vi arrangerer lovpålagte HMS-kurs for verneombud og ledere

Ønsker du et tilbud på medlemskap hos oss kontakt oss på epost: post@bht-mandal.no eller pr telefon: 38 27 90 70

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!