Industri og produksjon

En stor del av våre medlemmer finnes innenfor industri.

Vi dekker alle de tjenestene en godkjent bedriftshelsetjeneste skal tilby, etter lov om bedriftshelsetjeneste.

Det innebærer blant annet følgende tjenester:

 • Risikovurdering av arbeidsmiljøet.
 • Måling, vurdering og dokumentasjon av arbeidsmiljøforhold som for eksempel støy og vibrasjoner, ergonomi, støv, røyk, lys, helsefarlige kjemikalier og psykososialt arbeidsmiljø
 • Rådgivning om valg og riktig bruk av personlig verneutstyr
 • Hjelp til stoffkartotek og sikker håndtering av kjemikalier
 • Bistand ved gjennomgang av internkontrollsystem og deltakelse på vernerunder
 • Råd og om forebygging av helseplager og yrkessykdom
 • Arbeidshelseundersøkelse (AHU) av ansatte. Det er en målrettet helseundersøkelse i forhold til de eksponeringer man er utsatt for i dette yrket. Den består blant annet av måling av blodtrykk, hørsel og lungefunksjon, og en samtale om arbeid og helse
 • Rådgivning og veiledning ved planlegging av nye arbeidsplasser
 • Alle ansatte i våre medlemsbedrifter kan ta direkte kontakt med oss ved arbeidsrelaterte plager eller spørsmål. Vi har selvsagt taushetsplikt!
 • Vi arrangerer lovpålagte HMS-kurs for verneombud og ledere
 • Yrkesvaksinering for utsatte grupper

Ønsker du et tilbud på medlemskap hos oss kontakt oss på epost: post@bht-mandal.no eller pr telefon: 38 27 90 70

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!