Hotell og restaurant

BHT Mandal har flere virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen i som medlemmer

Vi tilbyr alle tjenester en godkjent bedriftshelsetjeneste skal etter arbeidsmiljøloven og krav fra arbeidstilsynet.

Noe av det vi kan bistå med er:

  • Råd om forebygging av helseplager og yrkessykdom, for eksempel luftveisplager, hudplager og muskel-/skjelettplager
  • Bistand ved utarbeiding av HMS-rutiner, for eksempel håndtering av mobbing/trakassering eller uønsket adferd hos gjester
  • Deltakelse på vernerunder
  • Bistand ved oppfølging av sykemeldte eller ansatte som står i fare for å bli sykemeldt
  • Bistand ved gjennomgang av internkontrollsystem
  • Bistand ved planlegging av nye/endrede arbeidsplasser mht. valg av utstyr, innredning, belysning og akustikk
  • Lovpålagte arbeidshelseundersøkelser (AHU) for ansatte
  • Alle ansatte i våre medlemsbedrifter kan ta direkte kontakt med oss ved arbeidsrelaterte plager eller spørsmål. Vi har selvsagt taushetsplikt!
  • Vi arrangerer også lovpålagte HMS-kurs for verneombud og ledere

 

Ønsker du et tilbud på medlemskap hos oss kontakt oss på epost: post@bht-mandal.no eller pr telefon: 38 27 90 70

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!