Nærmere en tredjedel av våre medlemsbedrifter er innen bygg og anlegg.

Vi dekker alle de tjenestene en godkjent bedriftshelsetjeneste skal tilby, etter lov om bedriftshelsetjeneste.

Det innebærer blant annet følgende tjenester:

 • Kartlegging og vurdering av arbeidsmiljøfaktorer som støy og vibrasjoner, ergonomi, støv, røyk, lys, helsefarlige kjemikalier og psykososialt arbeidsmiljø
 • Råd om forebygging av helseplager og yrkessykdom
 • Rådgivning om riktig valg og bruk av personlig verneutstyr
 • Hjelp til stoffkartotek og håndtering av helsefarlige kjemikalier
 • Bistand ved gjennomgang av internkontrollsystem
 • Arbeidshelseundersøkelse (AHU) av ansatte. Det er en målrettet helseundersøkelse i forhold til de eksponeringer man er utsatt for i dette yrket. Den består blant annet av måling av blodtrykk, hørsel og lungefunksjon, og en samtale om arbeid og helse
 • Bistand ved innkjøp av maskiner og utstyr av betydning for arbeidsmiljøet, også til kontor
 • Alle ansatte i våre medlemsbedrifter kan ta direkte kontakt med oss ved arbeidsrelaterte plager eller spørsmål. Vi har selvsagt taushetsplikt!
 • Helseattester for førerkort eller asbest
 • Yrkesvaksinering for utsatte grupper
 • Vi arrangerer lovpålagte HMS-kurs for verneombud og ledere

Ønsker du et tilbud på medlemskap hos oss kontakt oss på epost: post@bht-mandal.no eller pr telefon: 38 27 90 70

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Informasjon vedrørende koronaviruset

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i vårt distrikt, har vi i samråd med koronateamet i kommunen bestemt å igjen utsette planlagte aktiviteter i som medfører fysisk kontakt. Dette inkluderer arbeidshelseundersøkelser (AHU).  Yrkesvaksinasjon og influensavaksinasjon gjør vi fortsatt.

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning vedrørende smittereduserende tiltak. Dersom din virksomhet har behov for bistand fra oss ta kontakt på post@bht-mandal.no eller telefon: 38 27 90 70.

Dersom dere har andre utfordringer eller spørsmål kan dere selvsagt fortsatt kontakte oss!