TRYGGHET OG TRIVSEL
I DIN VIRKSOMHET

Vi bistår din bedrift med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø

Hva kan vi hjelpe med?

ARBEIDSHELSE

Vårt tverrfaglige team er eksperter på arbeidshelse og hjelper virksomhetene med å følge opp det som er viktig i sin bransje.

ARBEIDSMILJØ

Vår yrkeshygieniker hjelper virksomheten med målinger av luftkvalitet, støy og eksponering mot helseskadelige stoffer.

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs. For mer informasjon se fanen kurs og arrangementer eller ta direkte kontakt med oss for å få et tilbud om hva vi kan tilby din virksomhet.

sykefravær

Høyt sykefravær koster virksomheten veldig mye penger. Vi kan hjelpe virksomheten med sykefraværsoppfølging. Vi tilbyr også forebyggende trening og trening i rehabiliteringsfasen.

LEDELSE

Vi hjelper deg som leder med å sette det lovpålagte helse, miljø og sikkerhetsarbeidet inn i et system som fungerer for din virksomhet. Vi tilbyr også ledersamlinger, med nyttige temaer, hvor ledere kan utveksle erfaringer og utfordringer.

TRIVSEL

De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Fornøyde ansatte gjør en bedre jobb. Vi bistår virksomhetene med tiltak som skaper trivsel og trygghet på arbeidsplassen.

Forebyggende helsearbeid

Vi bistår arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
Bedriftshelsetjenesten

Hovedmålet vårt

Bedriftshelsetjenesten skal være et naturlig sted å henvende seg for alle som har et arbeidsmiljøspørsmål. Hovedmålet vårt er å hjelpe bedriftene med å helsefremmende arbeidsplasser og forebygge skader og sykdom.

Enkeltansatte og grupper

Samtaler og møter

Kontakten med enkeltpersoner i bedriftene skjer på mange plan. Vi treffer de fleste regelmessig gjennom den periodiske arbeidshelseundersøkelsen. I tillegg tar mange kontakt med oss direkte hvis de har et arbeidsrelatert problem.

Innenfor normene?

Målinger

Bedriftshelsetjenesten har yrkeshygieniker som kan gjøre yrkeshygieniske vurderinger og målinger. Det er f.eks viktig å vite om nivåene av helsefarlige stoffer i luften er innenfor de normene som gjelder.

Hva vi gjør

Trygghet og trivsel

Bedriftshelsetjenesten legger vekt på å arbeide systematisk, og i tråd med bedriftens eget internkontrollarbeid.

Våre siste nyheter

SØRLANDETS HÅNDVERKs & IndustriMESSE 2020

“SAMMEN FOR HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN” Sørlandets viktigste møteplass for aktører innen bygg, anlegg og industri! 11. mars 2020 vil det være en stor salgsmesse i Lindesneshallen og et fullspekket program med foredragsholdere innenfor svært aktuelle temaer for denne bransjen. Det er FRI ENTRE og arrangementet er ÅPENT FOR ALLE! Flere av utstillerne trekker […]

HMS kurs for Verneombud og AMU medlemmer (40 timers kurset) Tirsdag 21. april, torsdag 23. april og tirsdag 28. april

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5). Grunnopplæring i arbeidsmiljø ivaretar og tilfredsstiller kravene til opplæring i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Kurset gir en innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det fungerer som basis for videre opplæring og skal gi […]

28. april: Kurs- Trygg i lederrollen

Dagens arbeidsliv bærer preg av krav, effektivitet og stadige endringsprosesser. Det er krevende for ledere å ha ansvaret med å nå bedriftens mål samt holde tritt med stadige utvikling og endringer i omgivelsene. Som leder skal du være tilstedeværende, se dine ansatte og motivere i deres daglige arbeid. Ledelse dreier seg om en prosess der […]

Bli medlemsbedrift

Vi ringer deg opp

Vi har medlemsbedrifter i Agderfylkene i de fleste bransjer, både i privat og offentlig sektor.

Vil du motta nyhetsbrev fra BHT Mandal?

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.